Služby

Naše služby

Komplexná stavebná činnosť
 • priemyselné novostavby, skladové priestory, showroom
 • bytové domy, rodinné vily, rodinné domy
 • novostavby občianskej vybavenosti
 • rekonštrukcie priemyselných stavieb
 • rekonštrukcie objektov občianskej vybavenosti
Servis, opravy, vybrané stavebné činnosti
 • realizácie a opravy strešných plášťov
 • realizácie podláh
 • realizácie obvodových plášťov
 • komplet zatepľovanie panelových objektov
 • práce HSV a PSV
 • zámočnícke práce
 • drevené terasy z exotických aj europských drevín
Stavebné izolácie
 • izolácie proti vode
 • tepelné izolácie
 • zvukové izolácie
 • protichemické izolácie
 • izolácie proti radónu
Železobetónové konštrukcie – skelety objektov
 • debnenie DOKA, TEBAU, PERI…
 • armovanie oceľovej konštrukcie
 • betonárske práce
Tesárske a klampiarske práce
 • drevené krovy
 • klampiarske práce
Ostatné práce v subdodávkach
 • vzduchotechnika
 • elektroinštalácia
 • zdravotechnika
 • väzníkové krovy – Kontrakting